این یک برگه‌ی نمونه است که با یک نوشته در وبلاگ تفاوت دارد زیرا برگه‌ها در یک مکان ثابت می‌مانند و معمولاً در فهرست پیوندهای درونی سایت شما نمایش داده می‌شوند (در بیشتر پوسته‌ها). بیشتر افراد کار کردن با برگه‌ها را از یک برگه‌ی «درباره من» که آن‌ها را به خوانندگان سایت معرفی می‌کند، شروع می‌کنند. برای مثال این‌چنین می‌گویند:

سلام دوستان، من روزها یک کارمند اداری هستم و شب‌ها یک راننده تاکسی، این وبلاگ من است. من در اهواز زندگی می‌کنم که شهری در جنوب غربی ایران است.

یا چیزی شبیه این:

شرکت XYZ در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد و ارائه‌دهنده محصولات صنعتی است. این شرکت ۲۰۰۰ کارگر و کارمند دارد. امیدواریم از محصولات ما راضی باشید.

به‌عنوان یک کاربر تازه‌ی وردپرس فارسی شما برای پاک کردن این برگه و ساختن برگه‌های تازه می‌توانید به پیشخوان خود مراجعه کنید. موفق باشید!

رو تختی کد 157

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 310

رو تختی کد 156

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

رو تختی کد 155

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 309

رو تختی کد 154

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 308

رو تختی کد 153

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 307

رو تختی کد 152

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 306

رو تختی کد 151

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 305

ملحفه کد 304

رو تختی کد 150

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 303

رو تختی کد 149

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 302

ملحفه کد 301

رو تختی کد 148

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 300

رو تختی کد 147

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 299

رو تختی کد 146

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 298

رو تختی کد 145

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 297

رو تختی کد 144

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود

ملحفه کد 296

رو تختی کد 143

سایز های تخت ۹۰و۱۲۰و ۱۶۰و۱۸۰ موجود میباشد سایر سایز ها هم به سفارش مشتری دوخته میشود